การลงทะเบียนThaiPT.ORG

 

ชื่อสินค้า Exercise prescription for patient with NCDs สำหรับสำหรับนักกายภาพบำบัดที่ไม่เป็นสมาชิกสมาคมฯ ราคา 5,000.00 บาท

รายละเอียด สั่งซื้อชื่อสินค้า Exercise prescription for patient with NCDs สำหรับสมาชิกสมาคมฯ ราคา 4,000.00 บาท

รายละเอียด สั่งซื้อชื่อสินค้า สมาชิกตลอดชีพ(LongLife Member) ราคา 5,500.00 บาท

รายละเอียด สั่งซื้อชื่อสินค้า สมัครสมาชิกรายปี(Active Member) ราคา 1,100.00 บาท

รายละเอียด สั่งซื้อ
Shopping Online สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย ThaiPT.ORG @ 2018