เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ป้ายกำกับ ทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิชาการหรือเข้าร่วมประชุม WCPT 2015 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์

ทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิชาการหรือเข้าร่วมประชุม WCPT 2015 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์
ทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิชาการหรือเข้าร่วมประชุม WCPT 2015 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์

29 ม.ค. 2558 เวลา 02:42 น. 0 2,755

ประกาศจากสมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย เรื่อง " ทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิชาการหรือเข้าร่วมประชุม WCPT 2015 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ด้วยสมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทยเล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาวิชาการและทักษะวิชาชีพแก่สมาชิกโดยจัดให้มีประชุมวิชาการประจำปี แ..

1
^