เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ป้ายกำกับ การเปิดลงทะเบียนเรียน 3ชุดวิชา e Learning 50หน่วยคะแนน

รอบสุดท้าย เปิดลงทะเบียนเรียน 3ชุดวิชา e-Learning 50หน่วยคะแนน
รอบสุดท้าย เปิดลงทะเบียนเรียน 3ชุดวิชา e-Learning 50หน่วยคะแนน

22 มี.ค. 2561 เวลา 13:27 น. 0 26,398

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสภากายภาพบำบัด ได้จัดทำบทความเรียนรู้ด้วยตนเอง ​เรื่องที่ 1 ldquo;ชุดวิชาสรุปสาระสำคัญของกฎหมายวิชาชีพกายภาพบำบัด จำนวน 3 บทความ บทความละ 5 หน่วยคะแนน รวม 15 หน่วยคะแนน ค่าธรรมเนียมชุดวิชาสรุปสาระสำคัญของกฎหมายฯ 1,000 บาท เรื่องที่ 2

1
^