เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

อัตราค่าโฆษณาบนเว็บไซต์สมาคมฯ

สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย
มีความยินดีที่จะเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่สื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ธุรกิจ
และสินค้าของท่าน ผ่านทางเว็บไซต์ www thaipt org
ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่มีผู้เข้าชมเป็นจำนวนมาก และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ


ประโยชน์ที่ได้รับ

 • ประชาสัมพันธ์ธุรกิจของท่านให้กับลูกค้าที่เข้าชมเว็บไซต์  www.thaipt.org
 • เพิ่มโอกาสการขาย และยอดจำหน่ายสินค้า
 • ขยายฐานลูกค้าให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย

 

อัตราค่าพื้นที่แบนเนอร์โฆษณา ตามรายละเอียดดังนี้ 
ดาวน์โหลดใบสมัครขอลงโฆษณา

         1.  พื้นที่โฆษณาแบนเนอร์ size B
 

  รายละเอียดแบนเนอร์ ราคา                                     จำนวนที่รับ ระยะเวลา
+ ขนาด300px x 250px
+ แสดงหน้าแรกเท่านั้น
  4,500 บาท         4                       3,000 บาท
    
 
  12 เดือน
  6 เดือน            2.  พื้นที่โฆษณาแบนเนอร์ size C

     รายละเอียดแบนเนอร์ ราคา                                     จำนวนที่รับ ระยะเวลา
   + ขนาด960px x 100px
   + แสดงหน้าแรกเท่านั้น
     2,250 บาท          4                     1,500 บาท                
     
     
    12 เดือน
    6 เดือน

              3.  พื้นที่โฆษณาแบนเนอร์ size D

       รายละเอียดแบนเนอร์ ราคา                                        จำนวนที่รับ ระยะเวลา
     + ขนาด700px x 398px
     + แสดงหน้าแรกเท่านั้น
       7,200 บาท      4                         4,800 บาท
         
       
     12 เดือน
     6 เดือน              4.  พื้นที่โฆษณาแบนเนอร์ size E

       รายละเอียดแบนเนอร์ ราคา                                     จำนวนที่รับ ระยะเวลา
     + ขนาด960px x 200px
     + แสดงทุกหน้า
        9,000 บาท       5                        6,000 บาท
         
      
     12 เดือน
     6 เดือน
      


     วิธีการชำระเงิน

     • โอนเงิน    เข้าบัญชีชื่อ "สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย
     • เลขที่บัญชี 016-2-20404-5   สาขา ศิริราช   
     • พร้อมทั้งแนบslip อีเมล์ : ptatmail@gmail.com

         

      
     ^