เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

WCPT Congress Update - Final chance for early bird rate

WCPT Congress Update - Final chance for early bird rate
                                                                                                      
WCPT Congress Update
WCPT Congress 2017 – update
                                                                                                                                                                                                 
Last chance to register at early bird rate!
                                                                                                                                                                                                                                                       
                                    
Don't miss this final chance to save up to 0 (USD) on your registration fee. The deadline for the early bird rate is now just a few days away at midnight GMT on 30th November. Register now: www.wcpt.org/wcpt2017/registration.
                                     
                                    
View registration fees: www.wcpt.org/wcpt2017/registration-fees
                                     
                                    
Get help to start planning your budget: www.wcpt.org/wcpt2017/registration/budget
                                    
                                    Find out why you can't miss the event and see what previous delegates have to say: www.wcpt.org/wcpt2017/registration/why-attend
                                    
                                    Start planning your days and view the preliminary programme: www.wcpt.org/wcpt2017/preliminary-programme
                                    
                        
            
^