เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

แจ้งสมาชิกเกี่ยวกับคะแนนการเข้าร่วมประชุมวิชาการครั้งที่ 6

ขอแจ้งสมาชิกเกี่ยวกับคะแนนการเข้าร่วมประชุมวิชาการครั้งที่ 6 ในวันที่ 22-25 เมษายน 2557 โดยศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สภากายภาพบำบัด ขอรับรองหลักสูตร และ/หรือ กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง สาขากายภาพบำบัด

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

^