เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

Moving towards health, longevity and sustainability

ประกาศจากสมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย

สมาคมกายภาพบำบัดได้รับเอกสารยืนยันในการจัดการประชุม WCPT – AWP & PTAT Congress 2017 ในชื่องาน "Moving towards health, longevity and sustainability" ที่ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม BITEC ในวันที่ 28-30 มิถุนายน 2017

หากมีความคืบหน้าอย่างไรจะมาแจ้งให้สมาชิกรับทราบคับ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

^