เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ขอเชิญร่วมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง "Physical Therapy Management in Musculoskeletal Conditions"

เนื่องด้วยทางสาขาวิชากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยคริสเตียน จะจัดโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Physical Therapy Management in Musculoskeletal Conditions: Advanced Integrated Managements in Spinal Disorders” ขึ้น ณ โรงแรมเอส.ดี. อเวนิว วันที่ 25 – 27 พฤษภาคม 2558 นี้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

^