เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง "Lymphatic Drainage Therapy Level I and II "

เนื่องด้วยทางคณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ จะจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Lymphatic Drainage Therapy Level I and II ในระหว่างวันเสาร์ที่ 24 - วันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2558 (LDT 1)และวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม -วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2558 (LDT II) เพื่อให้การจัดอบรมดังกล่าวเป็นที่ทราบโดยทั่วกัน จึงใคร่ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้กับบุคคลทั่วไปทราบผ่านทางเว็บไซด์ของสมาคมฯ ดังเอกสารที่แนบมาด้วย ดาวน์วโหลดเอกสาร ที่นี่

^