เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

โครงการประชุมวิชาการกายภาพบำบัดวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 5 เรื่อง Body system and body compensation

ขอเชิญร่วมอบรม โครงการประชุมวิชาการกายภาพบำบัดวลัย ลักษณ์ ครั้งที่ 5 เรื่อง Body system and body compensation วันที่ 9 -10 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมทวินโลตัส นครศรีธรรมราช โดยอาจารย์คมปกรณ์ ลิมป์สุทธิรัชต์ รองศาสตราจารย์ โสภา พิชัยยงค์วงศ์ดี และอาจารย์ ดร. คีรินท์ เมฆโหรา จากคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

รายละเอียดเพิ่มเติม

รับจำนวน 70 คน ค่าลงทะเบียน 3,500 บาท หมดเขตรับสมัคร 29 เมษายน 2559 โดยปีนี้ของที่ระลึกคือเสื้อยืดลายน่ารัก ๆ คับ

^