เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

โครงการประชุมวิชาการกายภาพบำบัดแห่งชาติ ครั้งที่ 8

ขอเชิญร่วมอบรมโครงการประชุมวิชาการ กายภาพบำบัดแห่งชาติ ครั้งที่ 8 เรื่อง “งานบริการกายภาพบำบัดและการรับมือกับสังคมผู้สูงอายุ” วันที่ 20 – 23 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร

      
 1. Evidence-Based Examination and Management of common knee disorders Registration https://goo.gl/Fd0zlt ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร https://goo.gl/EQy6dc
 2.     
 3. Therapeutic Exercise Registration https://goo.gl/PrXnJC ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร https://goo.gl/MWQVA8
 4.     
 5. Core stabilization: Facilitation and Training Registration https://goo.gl/a37K0w ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร https://goo.gl/KUBclh
 6.     
 7. Cardiopulmonary Physiotherapy from sophisticated to simple outcome measurements Registration https://goo.gl/f3MOlS ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร https://goo.gl/JDlPOQ
 8.     
 9. Management of Lumbopelvic Disorders Registration https://goo.gl/i0aq9R ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร https://goo.gl/9Ltuwu
 10.     
 11. Upper quadrant pain management Registration https://goo.gl/qlxMrA ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร https://goo.gl/QZIDWY
 12.     
 13. Successful Entrepreneur Registration https://goo.gl/FJ6h6C ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร https://goo.gl/duukDn
 14.     
 15. One Day Registration: นักกายภาพบำบัดที่สมัคร oral/ poster present (เข้าร่วมเฉพาะวันที่ 20 มิถุนายน59) Registration https://goo.gl/4AQX5h ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร https://goo.gl/HUVWcQ

      
 • การเสนอรายชื่อผู้ที่สมควรได้รับรางวัลนักกายภาพบำบัดดีเด่น ประจำปี 2559 https://goo.gl/S7altC
 •     
 • ผลการเสนอรายชื่อผู้ที่สมควรได้รับรางวัลนักกายภาพบำบัดดีเด่น ประจำปี2559 https://goo.gl/SI5Uhn
^