เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "Clinical reasoning and advanced manual therapy for lumbopelvic disorders"

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "Clinical reasoning and advanced manual therapy for lumbopelvic disorders"

โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

^