เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี2563 และอบรมCOVID-19

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี2563 และอบรมCOVID-19
กำหนดการ
•8.30-8.45 น. ลงทะเบียนเข้าโปรแกรมZOOM

•8.45-9.00 น. ชี้แจงวิธีการประชุมด้วยZOOM  

โดย ผศ.ดร.ประภาส โพธิ์ทองสุนันท์

•9.00-10.00 น. บรรยายการจัดการทางPTในผป.COViD-19

  โดย อ.นภาพร แววทอง   สถาบันโรคทรวงอก

•10.00-10.30 น.  อภิปราย-ซักถาม

  โดยชมรมกายภาพบำบัดระบบหายใจและไหลเวียนเลือดแห่งประเทศไทย

•10.30-12.00 น. ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563ของสมาคมฯพร้อมลงมติออนไลน์ เพื่อรับ 2PTCEU

  โดย นายกสมาคมฯ และเหรัญญิก
 


โครงการอบรมวิชาการออนไลน์
เรื่อง “การจัดการทางกายภาพบำบัด สำหรับผู้ป่วย COVID-1
วันที่ 30 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00-12.00 น.
ด้วยระบบ Zoom application สามารถdownloadวิธีการเข้าร่วมประชุมผ่าน Zoom
** เอกสารประกอบการบรรยาย  โดย..อจ.นภาพร แววทอง**


ผู้ที่ต้องการเข้าทำQUIZเพื่อเรียนรู้แบบClip vdo และทำTestเพื่อรับ5หน่วยคะแนน
ศึกษาวิธีการลงทะเบียนที่นี่ 

เพื่อลงทะเบียนที่นี่ 

http://www.smeway.com/elearn

หากมีปัญหาการใช้งาน ติดต่อ 
group line: COVID PT
https://line.me/R/ti/g/3gLqSzSt2-

 
^