เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ประกาศ! เลื่อนการประชุมวิชาการสมาคม 1-3มิ.ย.63 ออกไปอย่างไม่มีกำหนด

 ประกาศเลื่อนการประชุมวิชาการสมาคม 1-3มิ.ย.63 ออกไปอย่างไม่มีกำหนด!

จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายตามนโยบายของประเทศ

ขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น และขอขอบคุณที่ให้ความสนใจการประชุมวิชาการครั้งนี้

*** หนังสืออย่างเป็นทางการ**** <-- click download

    

การแจ้งขอคืนเงิน

สำหรับผู้ลงทะเบียนที่ประสงค์ขอเงินคืน รบกวนแจ้งเลขที่บัญชี ชื่อบัญชี ธนาคาร 
จำนวนเงินค่าลงทะเบียน และเลขที่ใบอนุญาต 
มาทางอีเมล์ thaipt2563@gmail.com   
ท่านสามารถแจ้งรายละเอียดการขอคืนเงิน 
ผ่านทางอีเมล์ ตั้งแต่วันนี้ จนถึง วันที่ 30 เมษายน 2563     
เหฯสมาคมจะดำเนินการคืนเงินภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2563

^