เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ขอแจ้งการเลื่อนการประชุมวิชาการ คณะกายภาพบำบัด ม.มหิดล 55 ปี ออกไปอย่างไม่มีกำหนด

ขอแจ้งการเลื่อนการประชุมวิชาการ คณะกายภาพบำบัด ม.มหิดล 55 ปี ออกไปอย่างไม่มีกำหนด


คณะกายภาพบำบัด ม.มหิดล ขอประกาศเลื่อนการประชุมวิชาการและงานคืนสู่เหย้าไปอย่างไม่มีกำหนด!

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้คณะผู้จัดงานไม่สามารถคาดคะเนสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าวได้ 

คณะผู้จัดงานมีความคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่าน จึงเห็นควรว่า ขอเลื่อนการประชุมวิชาการออกไปอย่างไม่มีกำหนด

        
  • แจ้งการคืนเงิน และรายละเอียดการคืนเงิน

คณะจะมีการคืนเงินทั้งหมดให้ผู้ลงทะเบียน รบกวนขอแจ้งเลขที่บัญชี ชื่อบัญชี ธนาคาร ที่เป็นชื่อของท่านทางอีเมล์ 55ptmu@gmail.com โดยขอให้ท่านแนบไฟล์เป็นหน้า Book Bank ให้ด้วยนะคะ

        
  • ท่านสามารถแจ้งรายละเอียดการขอคืนเงิน ผ่านทางอีเมล์ ตั้งแต่วันนี้ จนถึง วันที่ 31 มีนาคม 2563 
  •     
  • ทางคณะจะดำเนินการคืนเงินภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 ค่ะ

คณะขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น และขอขอบคุณที่ให้ความสนใจการประชุมวิชาการครั้งนี้ หากทางคณะมีงานประชุมวิชาการ จะประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทุกท่านทราบต่อไปค่ะ

^