เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ขอเชิญร่วมงานคืนสู้เหย้า “55 ปี PTMU” และร่วมเสนอชื่อ “ศิษย์เก่าดีเด่น”

ขอเชิญร่วมงานคืนสู้เหย้า “55 ปี PTMU” และร่วมเสนอชื่อ “ศิษย์เก่าดีเด่น”

เรียน ท่านสมาชิกสมาคมกายภาพบำบัด


เนื่องในโอกาสครบรอบ 55 ปี คณะกายภาพบำบัด .มหิดล คณะฯ ได้จัดงานประชุมวิชาการ “55 ปีกายภาพบำบัด .มหิดล เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ พบปะพูดคุย และร่วมสร้างเครือข่ายในวงการวิชาชีพกายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัด ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-24 มิถุนายน 2563  คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 

พร้อมกันคณะได้จัดกิจกรรมคืนสู่เหย้า “55 ปี PTMU”  เพื่อให้พี่น้องชาว PT - OT ได้กลับมาพบปะสังสรรค์ร่วมชื่นชมความเจริญเติบโต ความก้าวหน้าของคณะกายภาพบำบัด ซึ่งจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน2563  ห้องประชุมชั้น 1 อาคารพิพิธภัณฑ์ดนตรี มหาวิทยาลัยมหิดล าลายา 

ในงานคืนสู่เหย้านั้นจะมีการมอบรางวัล ศิษย์เก่าดีเด่น ให้กับศิษย์เก่ากายภาพบำบัด และกิจกรรมบำบัด ที่สร้างคุณงามความดีในแง่ วิชาการ วิชาชี ตลอดจนงานทางด้านสังคม ท่านที่ช่วยให้วิชาชีพกายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัดเป็นที่รู้จักในวงกว้าง

คณะกายภาพบำบัด จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญทุกท่าน ร่วมเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นในดวงใจของท่าน เพื่อเป็นการเชิดชู และขอบคุณกับคุณงามความดีของศิษย์เก่าที่ท่านเคารพรัก
 

เสนอชื่อศิษย์เก่าออนไลน์ ได้ที่ http://www.pt.mahidol.ac.th/conference/homecoming/award_info.php

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานคืนสู่เหย้ ได้ที่ http://www.pt.mahidol.ac.th/conference/homecoming/

ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการ ได้ที่ http://www.pt.mahidol.ac.th/conference/55ptmu/

^