เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

เตรียมเอาผิด รพ.เอกชนไม่ส่งข้อมูลราคายา : ชวนมาเรียนรู้กม.สถานพยาบาลฉบับใหม่กันในงานประชุมวิชาการ'62

เตรียมเอาผิด รพ.เอกชนไม่ส่งข้อมูลราคายา : ชวนมาเรียนรู้กม.สถานพยาบาลฉบับใหม่กันในงานประชุมวิชาการ'62
"พาณิชย์"เผยมีโรงพยาบาลเอกชน ผู้ผลิต ผู้นำเข้ายาและเวชภัณฑ์ ส่งข้อมูลราคาซื้อขาย และนำเข้ามาให้แค่ 100 กว่าราย จากที่ส่งหนังสือแจ้งไปเกือบ 700 ราย ลั่นถึงเส้นตาย 4 เม.ย.นี้ รายใดส่งข้อมูลจะประกาศชื่อบนเว็บไซต์ รายใดไม่ส่ง เตรียมงัดกฎหมายเล่นงาน เตรียมชง กกร. บังคับให้เผยแพร่ราคายา ค่าบริการทางการแพทย์ ห้ามบวกค่าใช้จ่ายอื่นๆ และให้ผู้ป่วยเอาใบสั่งยาไปซื้อยานอกโรงพยาบาลได้ ย้ำหาก กกร. เห็นชอบแล้ว ฝ่าฝืนมีโทษทั้งจำทั้งปรับ 

นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน ในฐานะประธานคณะทำงานพิจารณาราคายาและเวชภัณฑ์ ค่าบริการรักษาพยาบาล บริการทางการแพทย์ และบริการอื่นของสถานพยาบาล เปิดเผยว่า จนถึงขณะนี้ มีโรงพยาบาลเอกชน ผู้ผลิต ผู้นำเข้ายาและเวชภัณฑ์ รวมถึงร้านจำหน่ายยาและเวชภัณฑ์รายใหญ่ ส่งข้อมูลราคาซื้อขายและนำเข้า มาให้กรมฯ ประมาณ 100 กว่ารายเท่านั้น จากโรงพยาบาลเอกชนทั้งหมด ที่กรมฯ ส่งหนังสือแจ้งไป 353 ราย รวมถึงผู้ผลิตและผู้นำเข้ายาและเวชภัณฑ์ และบริการทางการแพทย์ 339 ราย ซึ่งหากครบกำหนดวันที่ 4 เม.ย.2562 แล้ว จะนำรายชื่อผู้ประกอบการที่ให้ความร่วมมือ มาเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของกรมฯ เพื่อให้สังคมได้รับทราบว่าเป็นผู้ประกอบการที่มีความโปร่งใสและให้ความร่วมมือกับทางการด้วยดี ส่วนรายใดที่ส่งไม่ทันภายในกำหนด จะดำเนินการตามพ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการพ.ศ.2542 จะมีโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ทั้งนี้ หลังจากได้ข้อมูลมาแล้ว คณะทำงานฯ จะสรุปข้อมูลและพิจารณามาตรการที่จะนำมาใช้กำกับดูแลราคายาและเวชภัณฑ์ รวมถึงบริการทางการแพทย์ และบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยจะนำเสนอให้ที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณามาตรการกำกับดูแล ที่มีนายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานพิจารณาเห็นชอบ ก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) ที่มีรมว.พาณิชย์ เป็นประธานพิจารณาต่อไป ซึ่งน่าจะเป็นภายหลังจากการจัดตั้งรัฐบาล และมีคณะรัฐมนตรี (ครม.) แล้ว

สำหรับมาตรการที่จะใช้กำกับดูแล จะต้องเป็นมาตรการที่โปร่งใสและเป็นธรรมกับทั้งผู้ป่วย และโรงพยาบาลเอกชน ซึ่งจะมีทั้งการกำหนดให้โรงพยาบาลเอกชน ต้องเปิดเผยราคายา เวชภัณฑ์ บริการทางการแพทย์ และบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้ประชาชนได้รับทราบ และเห็นชัดเจน แม้ปัจจุบัน โรงพยาบาลอ้างว่ามีเผยแพร่อยู่แล้ว แต่กลับไม่ได้เผยแพร่ในที่ที่เห็นได้ชัดเจน เช่น อยู่ในสมุดและเก็บไว้ที่เคาน์เตอร์จ่ายยา เป็นต้น และห้ามรวมเอาค่าใช้จ่ายอื่นๆ เข้าไปรวมเป็นราคาขาย เพราะไม่เป็นธรรมกับผู้ป่วย และในการสั่งจ่ายยา จะต้องสั่งจ่ายยาโดยระบุทั้งชื่อทางการค้า และชื่อทางวิทยาศาสตร์ด้วย เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถนำใบสั่งยาไปซื้อจากภายนอกโรงพยาบาลได้

“ถ้า กกร.เห็นชอบมาตรการกำกับดูแลทั้งหมดที่กรมฯ นำเสนอ ก็จะออกประกาศกำหนดให้โรงพยาบาลเอกชนปฏิบัติตาม โดยต่อไปจะต้องเผยแพร่ราคายา เวชภัณฑ์ บริการทางการแพทย์ และบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้กับผู้ป่วยทราบ และเห็นได้ชัดเจน ซึ่งต้องเป็นราคาที่สอดคล้องกับต้นทุนที่ส่งมาให้กรมฯ เพราะราคายาก็คือราคายา ไม่ใช่เอาค่าใช้จ่ายอื่นๆ มารวมด้วย ไม่ใช่เอาราคาที่ดิน ที่โรงพยาบาลซื้อ ค่าเภสัชกร ค่าเก็บสต๊อกมารวมด้วย เพราะถือเป็นการผลักภาระให้ผู้ป่วย และสร้างความไม่เป็นธรรมทางการค้า หากไม่ปฏิบัติตาม ก็จะมีโทษ เช่น หากขายยาราคาสูงเกินจริง จะมีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำและปรับ เป็นต้น"นายวิชัยกล่าว

 
^