เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

เปิดพรี-ออร์เดอร์หนังสือ สำหรับนักกายภาพบำบัด

เปิดพรี-ออร์เดอร์หนังสือ สำหรับนักกายภาพบำบัด

สมาคมฯได้จัดทำหนังสือเพื่อพัฒนาความรู้ทางกายภาพบำบัด 2เล่ม
 

การสั่งจองPre-Order ( 3steps online) click

หรือโอนเงินผ่านQR Code


รายละเอียดของหนังสือ

      
 •     
  เล่มแรก การจัดตั้งคลินิกกายภาพบำบัด 
      
เขียนโดย ดร.อิทธิกร ชำเดช  และ ผศ.ดร. จิตวรี  ขำเดช เพื่อเปิดโอกาสทางธุรกิจ ก้าวสู่ความเป็นผู้ประกอบการ
​ประกอบด้วย
เรื่อง                                                                                                    

บทที่ 1 : โอกาสทางธุรกิจ ก้าวสู่ความเป็นผู้ประกอบการ                                   
บทที่ 2 : การสร้างโมเดลทางธุรกิจ คลินิกกายภาพบำบัด                                   
บทที่ 3 : การตลาด และการเขียนแผนการตลาด                                              
บทที่ 4 : การเขียนแผนธุรกิจ                                                                      
บทที่ 5 : การจัดองค์กรในคลินิกกายภาพบำบัด                                               
บทที่ 6 : การบริหารงานทรัพยากรบุคคล                                                     
บทที่ 7 : การวางแผนเชิงกลยุทธ์                                                                
บทที่ 8 : การวางแผนทางการเงิน                                                               
บทที่ 9 : การวางแผนภาษี                                                                         
บทที่ 10 : จริยธรรมและข้อพึงปฏิบัติในการประกอบอาชีพ                               
บรรณานุกรม                                                                                        
      
 •     
  เล่ม2 เทคนิคปรับสมดุลโครงสร้างร่างกายในโรคปวดเรื้อรัง พร้อมรับ DVD ประกอบการศึกษา ​
      เขียนโดย กภ. มานพ  ประภาษานนท์  จัดพิมพ์เป็นครั้งที่ 2

คำนำ
                                                                                                               

บทนำ                                                                                                              
หลักการวิชาปรับสมดุลโครงสร้างร่างกาย                                                       
ทำไมกระดูกสันหลังตรงจึงทำให้สุขภาพดี                                                           
โรคปวดเรื้อรัง                                                                                                 
ลักษณะของเทคนิคปรับสมดุลโครงสร้างร่างกาย                                            
เทคนิคปรับสมดุลโครงสร้างร่างกาย                                                               
เทคนิคอื่นที่ใช้ในการปรับสมดุลโครงสร้างร่างกาย                                         
การตรวจโครงสร้างร่างกายแบบเดิม                                       


                                
      
 • เทคนิคปรับสมดุลโครงสร้างร่างกายแบบก้าวหน้า                                                     
เทคนิคการดัดคอ                                                                                                                
เทคนิคการดัด  Sacroiliac joint                                                                                      
เทคนิคการรักษาด้านตรงข้าม                                                                                          
ปวดสะบักต้องรักษาที่หน้าอก                                                                                         
ปวดสะโพกต้องรักษาที่ขาหนีบ                                                                                      
เทคนิคกดท้อง 
                                                                                                                    
เคล็ดลับสู่ความสำเร็จในการรักษา                                                                  
      
 • “ยิ้ม” อาวุธง่ายๆที่ใช้ได้ผล                                                                                               
      
 • น้ำเสียงหนักแน่นแต่นุ่มนวล                                                                                          
 •     
 • คำอธิบายคือการรักษา                                                                                                         
 •     
 • ปรับทัศนคติของผู้ป่วยและโรคที่เป็น                                                                              
 •     
 • ปวดคือสัญญาณเตือนภัยที่ดี                                                                                              
 •     
 • ต้นเหตุแห่งการปวดเรื้อรัง                                                                                 
 •     
 • ผู้ป่วยคือผู้รักษา  เราคือโค้ช                                                                                              
 


การบ้าน  (Home Program)                                                                             
สร้างนิสัย “ตัวตรง”                                                                                                           
ไทยปราณยืดกล้ามเนื้อ                                                                                                      
แนะนำท่าทางที่เหมาะสมไม่ใช่ท่าทางที่ถูกต้อง                                              
วิธีป้องกันไม่ให้อาการปวดกลับมา                                                                  
ตัวอย่างการรักษาผู้ป่วยโรคปวดเรื้อรัง                                                           
สรุปหลักการที่ใช้รักษาได้ผล                                                                                           
ผู้ป่วยที่หายเร็วเกินคาด                                                                                                     
ผู้ป่วยที่หายช้าเกินคาด                                                                                                      
ผู้ป่วยที่น่าประทับใจ                                                                               
ภาคผนวก                                                                                                        
ปากกามหัศจรรย์                                                                                             
เอกสารอ้างอิง                                                                                                  
ประวัติผู้เขียน         
     

 

^