เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

แนะนำสื่อ ฉี่เล็ด

แนะนำสื่อ ฉี่เล็ด
ที่ผ่านมามี นักกายภาพบำบัด หลายท่านได้ขอคำแนะนำ เรื่อง Pelvic Floor Insufficiency 

ได้รับอนุญาตจาก รศ.กภ.กรกฎ เห็นแสงวิไล 
เผยแพร่ สื่อ เรื่องแนะนำการบริหารกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกราน เพื่อป้องกัน และบรรเทาอาการกลั้นปัสสาวะไม่อยู่

ไว้ที่เว็บสมาคมกายภาพบำบัดที่ได้ดำเนินการเพื่อนักกายภาพบำบัดนำไปใช้เพื่อประโยชน์แก่ประชาชน
 

        
  • 1. แผ่นพับ กายภาพบำบัดกับอาการปัสสาวะเล็ด ได้จัดทำเผยแพร่งานสัปดาห์กายภาพบำบัด เมื่อ มกราคม 2561 แบบ แผ่นพับA4แผ่นหน้า-หลัง

     

  

        
  • 2. วีดิทัศน์ 3 เรื่อง
2.1)  คลิบความยาว 4 นาที จากการสนับสนุนของศูนย์บริการวิชาการชุมชนคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
กรกฎ เห็นแสงวิไล ผลิต วีดิทัศน์ร่วมกับ 717 Production,  เรื่อง เยี่ยวเล็ด 1. ประมาณ 4 นาที Nov 24, 2014  [cited 16/7/2018: 987 views]; Available from:    https://www.youtube.com/watch?v=wV51JAO9BfU
 
2.2) บริหารกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกราน ทุนสนับสนุนจากงานวิจัยนวัตกรรม สสส. 
Korakot Hensangvilai. Pelvic floor exercise.  14 May 2012 [cited 16/7/2018: 6786 views]; Available from:  
อ้างอิง
Korakot Hensangvilai, Ubon Pirunsan, Thanyaluck Sriboonreung, Charintorn Wongwerayut. Development and evaluation of a pelvic floor exercise multimedia CD-ROM in women age 40-60 years old and pregnancy. J Med Tech Phy Ther 2013; 25: 273-9.
 
3) จากงานวิจัย หนังสั้น เรื่อง  ยุ้ม  วันนี้ฉี่ไม่เล็ด  ประมาณ 15  นาที พร้อมซับ  ที่  (12/2/2015)    http://youtu.be/v5hFBZaKnLc 
อ้างอิง
Korakot Hensangvilai, Charintorn Wongwerayut, Ubon Pirunsan, Thanyaluck Sriboonreung, Kritsana Boontha. The 21st IUHPE World Conference on Health Promotion: Best Investments for Health. Impact of self-orientated pelvic floor exercise on quality of life in Thai women. Oral/poster present and proceeding in The 21st IUHPE World Conference on Health Promotion: Best Investments for Health, at Pattaya 25-29 Aug 2013.


 

^