เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

รอบสุดท้าย เปิดลงทะเบียนเรียน 3ชุดวิชา e-Learning 50หน่วยคะแนน

รอบสุดท้าย เปิดลงทะเบียนเรียน 3ชุดวิชา e-Learning 50หน่วยคะแนน
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสภากายภาพบำบัด ได้จัดทำบทความเรียนรู้ด้วยตนเอง 
      
 • ​เรื่องที่ 1  “ชุดวิชาสรุปสาระสำคัญของกฎหมายวิชาชีพกายภาพบำบัด”
      จำนวน 3 บทความ บทความละ 5 หน่วยคะแนน รวม 15 หน่วยคะแนน
      ค่าธรรมเนียมชุดวิชาสรุปสาระสำคัญของกฎหมายฯ 1,000 บาท
 
      
 • เรื่องที่ 2  “ชุดวิชาการรักษาทางกายภาพบำบัดด้วยการใช้กระแสไฟฟ้า”
      จำนวน 4 บทความ บทความละ 5 หน่วยคะแนน รวม 20 หน่วยคะแนน
      ค่าธรรมเนียมชุดวิชาการรักษาทางกายภาพบำบัดด้วยการใช้กระแสไฟฟ้า 1,500 บาท

                                                                       
Files attach
 คู่มือการลงทะเบียน PT-Learn ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สภากายภาพบำบัด.pdf
                                        
            
*  สมาชิกต้องทำแบบทดสอบได้ไม่ต่ำกว่า 80 % จึงจะได้รับคะแนนในบทความนั้น คะแนนการศึกษาต่อเนื่องจึงจะถูกบันทึกเพื่อใช้ในการต่ออายุใบประกอบวิชาชีพได้
            
ขอสงวนสิทธิ ลงทะเบียนเรียนได้เฉพาะผู้ที่ไม่เคยลงเรียนในวิขานี้นะครับ
            
            Link : 
            ​เรื่องที่ 1  “ชุดวิชาสรุปสาระสำคัญของกฎหมายวิชาชีพกายภาพบำบัด”
                        หน้าหลักของการลงทะเบียน (http://cpte.or.th/dev/)
                         โปรแกรมE-learning  (http://cpte.or.th/plearn/
                        log in ด้วย
 user name&password ด้วยเลขที่ใบประกอบ(ใส่เฉพราะตัวเลข)
                                     
  

            เรื่องที่ 2  “ชุดวิชาการรักษาทางกายภาพบำบัดด้วยการใช้กระแสไฟฟ้า”             
                         หน้าหลักของการลงทะเบียน (http://cpte.or.th/dev/)
                         โปรแกรมE-learning  
http://pt.or.th/learnsquare/)     
            
            log in ด้วย user name&password ด้วยเลขที่ใบประกอบ(ใส่เฉพราะตัวเลข)
                                     
               
            

โดยจะเปิดลงทะเบียน 2ชุดวิชาพร้อมกันโดยเปิด2รอบดังนี้

หมายเหตุ: สำหรับผู้ลงทะเบียนไม่ทัน หากต้องการเรียนในรอบดังกล่าว สามารถลงทะเบียนได้ก่อนปิดคอร์ส10วัน
การแจ้งชำระเงินค่าลงทะเบียน click

โอนเงินเข้าบัญชีในนาม สภากายภาพบำบัด  ธนาคารไทยพาณิชย์สาขา ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ อาคารB 
เลขที่บัญชี 406-5-45820-0  พร้อมsave ไฟล์ slip 
แจ้งslip  คลิกที่ Log in ที่เมนูบนด้านขวา
โดยใช้ user name : 2222  และ password:2222 
จะแสดงตารางให้ผู้อบรม คลิก แจ้งชำระเงิน เมนูบนขวา 

สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย จัดทำบทความเรียนรู้ด้วยตนเอง 
      
 • เรื่องที่ 3 ชุดวิชา การสร้างผู้ประกอบการคลินิกกายภาพบำบัด" PTCEU 15 หน่วยคะแนน
 
สมาชิกสมาคมฯ ค่าธรรมเนียมชุดวิชาราคา 900.00 บาท   บุคคลทั่วไป 1,200 บาท

โดยจะเปิดลงทะเบียน ดังนี้

หมายเหตุ: สำหรับผู้ลงทะเบียนไม่ทัน หากต้องการเรียนในรอบดังกล่าว สามารถลงทะเบียนได้หลังปิดรับลงทะเบียน15วัน

ขอสงวนสิทธิ ลงทะเบียนเรียนได้เฉพาะผู้ที่ไม่เคยลงเรียนในวิขานี้นะครับ

                                                                                                      
            
*  สมาชิกต้องทำแบบทดสอบได้ไม่ต่ำกว่า 80 % จึงจะได้รับคะแนนในบทความนั้น คะแนนการศึกษาต่อเนื่องจึงจะถูกบันทึกเพื่อใช้ในการต่ออายุใบประกอบวิชาชีพได้
                        Link : 

                           
            

เรื่องที่ 3 “ชุดวิชาการสร้างผู้ประกอบการคลินิกกายภาพบำบัด 
            ระบบ เป็น จอง->จ่าย -> แจ้ง
            ลงทะเบียน
จองที่หน้าหลักของการลงทะเบียน (http://www.thaipt.org/dev/)

            

 ต่อไป จ่าย
            โอนเงินเข้าบัญชี “ เหรัญญิกสมาคมฯ 
            ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา เทอร์มินอล21
            บัญชี เลขที่  407-4-44001-6
            พร้อมsave ไฟล์ slip 
            จะเข้าสู่ระบบแจ้งชำระออนไลน์ คลิก เมนู ส่งหลักฐานการโอนเงิน  
            วิธีแจ้งชำระเงิน  
            โดยใช้ user name : 2222  และ password:2222
            จะแสดงตารางให้ผู้อบรม คลิก แจ้งชำระเงิน มุมบนซ้าย
            กรอกข้อมูลพร้อมภาพslip  
            หลังจากนั้น ระบบจะเปลี่ยนสถานะเป็น"ครบ"
            เมื่อครบกำหนดเริ่มคอร์สเรียน  ระบบจะเปลี่ยนสถานะเป็น"เรียน" 

                         
                         โปรแกรมE-learning  (
http://pt.or.th/learnsquare/)

            

            log in ด้วย user name&password ด้วยเลขที่ใบประกอบ(ใส่เฉพราะตัวเลข)
                                     

            
หมายเหตุ:
                        โปรด! ศึกษารายละเอียดในการลงทะเบียนและวิธีการชำระเงินค่าธรรมเนียมก่อนเข้าเรียนรู้เพื่อเก็บหน่วยคะแนน
            
วิธีการแจ้งชำระเงินค่าลงทะเบียนและสมัครสมาชิกสมาคมฯ
            
            
            ”โอนเงินเข้าบัญชี “ เหรัญญิกสมาคมฯ 
            ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา เทอร์มินอล21
            บัญชี เลขที่  407-4-44001-6
^