เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

WEF: Robots 'will create more jobs than they displace'

WEF: Robots 'will create more jobs than they displace'
        ขณะที่หลายคนที่ห่วงว่าหุ่นยนต์ หรือ AI จะมาแย่งงานตัวเองในอนาคต
ผมอ่านเจอข่าวของ BBC (WEF: Robots 'will create more jobs than they displace')
ที่อ้างจากรายงานของ World Economic Forum, WEF ว่าการเข้ามาของหุ่นยนต์จะสร้างงานใหม่ๆ
ให้กับเรามากกว่า งานที่จะถูกทดแทนเลยเอามาฝากให้เป็นกำลังใจ
แต่อย่านิ่งนอนใจ เพราะงานใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้นต้องการทักษะใหม่ๆ ที่เราไม่เคยเรียนเช่นกัน
ตราบใดที่เรายังพร้อมจะเรียนรู้ และพัฒนาตัวเองในทักษะใหม่ๆ ไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีงานทำหรอกครับ
ทักษะที่จำเป็นต้องมีเพื่อรับมือกับการปฏิวัติอุตสาหกรรม#4 
1.ทักษะการแก้ไขปัญหา
2.ทักษะการคิดวิเคราะห์
3.ทักษะการคิดสร้างสรรค์
4.ทักษะการบริหารจัดการบุคคล
5.ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น
6.ทักษะการมีวุฒิภาวะทางอารมณ์(EQ)
7.ทักษะการตัดสินใจ
8.ทักษะการเจรจาต่อรอง
9.การมีใจรักบริการ
10.ความยืดหยุ่นทางความคิด

BBC News Services
Millions of jobs are likely to be displaced by automation but we have less to fear from robots than some might think, a report from the World Economic Forum has suggested.

The Swiss think tank predicts that robots will displace 75 million jobs globally by 2022 but create 133 million new ones - a "net positive".

It said advances in computing would free up workers for new tasks.

But others have warned there is no guarantee lost jobs will be replaced.

The WEF, which runs the famous Davos networking event, said that robots and algorithms would "vastly improve" the productivity of existing jobs and lead to many new ones in the coming years.

As a result we would see more data analysts, software developers and social media specialists, as well as job roles based on "distinctively human traits" such as customer service workers and teachers.

Robot armImage copyrightGETTY IMAGES

However, the think tank said the gains would come amid "significant disruption" as some roles become "increasingly redundant".

It sees robots swiftly replacing positions in accounting firms, factories and post offices, as well as secretarial roles and cashier work.

Amid this "significant shift" workers would need to be retrained to update their skills, it said.

It also urged governments to prepare safety nets for workers whose jobs are lost.

'Open question'

In August, Andy Haldane, the Bank of England's chief economist, warned robots could wipe out thousands of British jobs.

"The scale of job loss [in the fourth industrial revolution] is likely to be at least as large as that of the first three industrial revolutions," he said.

Mr Haldane said companies would have to expand in innovative ways to create new human jobs, but whether they will manage to is an "open question".

Others are more sanguine. In July, PwC predicted artificial intelligence would create as many jobs in the UK as it would displace over the next 20 years.

And in April, the OECD disagreed with an influential 2013 forecast by Oxford University that found about 47% of jobs in the US in 2010 and 35% in the UK were at "high risk" of being automated over the following 20 years.

The OECD instead put the US figure at about 10% and the UK's at 12% - although it did suggest many more workers would see their tasks changing significantly.

^