เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

เจ้าภาพร่วมบำเพ็ญกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

1
^