ตรวจสอบความถูกต้องชื่อ-ที่อยู่ใบเสร็จ
โอนเงินแล้วคลิกแจ้งชำระเงินพร้อมแนบslip
หากสถานะเป็น "เรียน" แล้วสามารถเข้าเรียนได้ที่นี่ วิชาstartupPT

ลำดับ เลขใบอนุญาต ชื่อ-นามสกุลในใบเสร็จ ที่อยู่ใบเสร็จ email สถานะ ยอดเงิน Option
102 ก.2157 นางสมสาย ชินะภัทรพงศ์ โรงพยาบาลจอมทอง 259 ม.2 ต.ดอยแก้ว อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ worpatyou@hotmail.com เรียน 1200 edit
101 ก.225 นายองอาจ คุณาวนากิจ 276/28 ซ. ถ. อิสรภาพ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600 ongardku@yahoo.com เรียน 0 edit
100 ก. 11600 กุลิสรา แผ่ตระกูล 422/347 ซอยราชวิถี15 เขตราชเทวี แขวงทุ่งพญาไท ถนนราชวิถี กทม10400 kulisara-tonelew@hotmail.com เรียน 1200 edit
99 ก.8467 นางสาวสุธาทิพย์ ดีแป้น 161 ม.1 ท่าทอง เมือง พิษณุโลก 65000 noname@gmail.com เรียน 1200 edit
98 ก.9198 สุขฤทัย แซ่คู โรงพยาบาลวิชัยยุทธ เลขที่114/4 แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู ชั้น9 ถนนเศรษฐศิริ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 Sukruethaiis@hotmail.com เรียน 1200 edit
97 ก.9396 ปนัดดา พงษ์สมทรง อาคาร 14-15 กองพิสูจน์หลักฐานกลาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถ.อังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพ. 10330 nancypanat@gmail.com เรียน 1400 edit
95 ก.4000 รัตนกานต์ ดีทอง 118/1 ม.4 ต.ปากแพรก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบ ptsoda@gmail.com รอ 900 edit
94 ก.8362 น.ส.ณัฐชญา พลากุลมณฑล 110 ม.13 ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25240 natchayap26@gmail.com เรียน 1400 edit
93 ก.1719 บจก.ราชพฤกษ์คลินิกกายภาพบำบัด 68 ถนนราชพฤกษ์ บางพรม ตลิ่งชัน กทม. 10170 khwanying2010@gmail.com รอ 1400 edit
92 7208 นางสาวสุกานดา มัชฌิมา เลขที่ 9 หมู่ 8 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000 Sukandamachchima@gmail.com รอ 1200 edit
91 ก.4868 นายอัคค​พัฒน์​ พรหม​มณี​ 111/18หมู่บ้านวิสด้อม​ ซอยเพชรเกษม​53​ ถนน​เพชรเกษม​ แขวง​หลัก​สอง​ เขต​บางแค​ กรุงเทพ​ฯ​ 10160 akkaphat1758@gmail.com เรียน 1400 edit
90 3048 นางสาวทิพวัลย์ มีแต้ม 5/18 หมู่บ้าน Motto ถ.กาญจนาภิเษก บางบอน กทม. 10150 tippawan.oph@gmail.com เรียน 0 edit
89 ก.7715 เกิดศิริ พัฒนธัญญา รพ.ท่าใหม่ 28 ถ.สรรพกิจ ต.ท่าใหม่ อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี kam.kalamkam@gmail.com เรียน 5800 edit
87 ก.10007 นางสาวเพ็ญณ์พิสุทธิ์ โยธิน 47 ซ.อ่อนนุช44 ถ.สุขุมวิท77 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. 10250 penpisut_yothin@hotmail.com เรียน 1200 edit
86 ก.9172 นายนฤเบศ ประภัสสรวิริยะ 80 รังสิต-ปทุมธานี17ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130 asmita1819@gmail.com เรียน 1400 edit
85 ก.6622 นางสาวทัศนีย์ พรหมทอง 99/36 ดิออร่าคอนโด ม.2 ต.เขารูปช้าง จ.สงขลา 90000 promthong1989@hotmail.com เรียน 1200 edit
84 ก.8665 นางสาวศิริตกาณ นนทะชาติ 88/28 ม.7 ต.ลำลูกกา อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 nupeungpeung@hotmail.com เรียน 1200 edit
83 ก 1434 กนกวรรณ ศรีสุภรกรกุล ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 kanokwans@nu.ac.th เรียน 0 edit
82 ก.9109 นางสาวมาริตา ยาพระจันทร์ 25/303 หมู่บ้านสี่ไชยทอง3 ซ.12ก อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 mareeta.tata@gmail.com เรียน 1200 edit
81 ก.4721 นางสาวปาริฉัตร ฉัตรศิขรินทร งานกายภาพบำบัด คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 681 ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 parichat.c@nmu.ac.th เรียน 0 edit
80 ก.4546 นางสาวปภัชญา วิวรรธนมุกดา คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 681 ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. 10300 iris.tak@gmail.com เรียน 0 edit
78 ก.9849 นางสาวนพวรรณ จันทร์ศรีวงษ์ 92 หมู่3 ท่าเทวง์ เกาะสีชัง จ.ชลบุรี Penpisut_yothin@hotmail.com เรียน 1200 edit
77 6368 นพรัตน์ แซ่บาง 274 ม.5 ต.บ้านปิน อ.ลอง จ.แพร่ 54150 nopparatsaebang@gmail.com เรียน 1400 edit
76 9709 น.ส.เจตจารีย์ ปทุมรัตน์ 006 หมู่ 1 ต.มะเกลือเก่า อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170 jetjaree.pt@gmail.com เรียน 1200 edit
75 9966 นางสาว ภัททิรา คำรินทร์ 197 ม.5 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 phattira_khamrin@hotmail.com เรียน 1200 edit
74 10574 ณัฐดิษฐ์ เจียรจิตเลิศ 42/10 สุขุมวิท60/1 บางจาก พระโขนง กทม 10260 nathaditch@hotmail.com เรียน 1200 edit
73 ก.9229 นายวิทวัส ใจเที่ยง เลขที่ 383/4 ถนนสี่พระยา แขวงสี่พระยา เขตบางรัก 10500 wtw.net@gmail.com เรียน 1200 edit
72 ก.9506 ธงทอง ดีด้วยมี 198 ม.2 ตำบล ณรงค์ อำเภอ ศรีณรงค์ จังหวัด บุรัรัมย์ thongthong@outlook.com เรียน 1200 edit
71 ก.9232 นางสาวสุภาวดี ฟองเขียว 8/2 หมู่ 3 ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 kukkai_supawadee@hotmail.com เรียน 1200 edit
70 ก.2906 ประทุมวัลย์ ฟ็อกซ์ 131/4 ม.1 ต.อ่าวลึกเหนือ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 81110 keapt2521@hotmail.com เรียน 1400 edit
69 ก.5271 นางสาวนิจเนตร วุฒิ L-2346 8/2 ม.6 ถ.เจ้าฟ้า ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83130 miew_machere@hotmail.com เรียน 900 edit
68 ก.9735 น.ส.ศันสนีย์ สังข์เจริญ 67/1 ม.12 ต.บึงชำอ้อ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี12170 sansanee_sangcharoen@hotmail.com เรียน 1200 edit
67 ก.11511 พัชรินทร์ พูลเจริญ 103 หมู่ 6 ต. นาสีนวล อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ. มหาสารคาม 44110 xxxipchr.pchr@gmail.com เรียน 1200 edit
66 ก.10667 นางสาวภัคจิรา อุประ 96 หมู่ 14 ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย 42120 xxxinamtip.dark@gmail.com เรียน 1200 edit
65 ก.9011 สิรภัทร เรืองมณี 15/144 ซอย พึ่งมี 52 ถนน สุขุมวิท 93 บางจาก พระโขนง กรุงเทพ krukealpilates@gmail.com เรียน 1200 edit
64 ก.9221 เนติกุล เศรษฐกุล 50/19-20 ม.7 ถ.อู่ทอง ต.หัวรอ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.อยุธยา nayne.j@gmail.com เรียน 1200 edit
63 ก.6554 นางสาวปิยภา เอี่ยมชม โรงพยาบาลหนองขาหย่าง หมู่5 ต.หนองขาหย่าง อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี 61130 joomjim_za@hotmail.com รอ 900 edit
62 ก.10681 นางสาวพิชยา นาบุญ รพ.จุฬาภรณ์ 111 หมู่ 4 ต.สามตำบล อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช 80130 Ohpitchaya1511@hotmail.com รอ 1200 edit
61 ก.806 นายคมธัช หวังดำรงเวศ L-0537 681 งานกายภาพบำบัด คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 komtouch@nmu.ac.th เรียน 0 edit
60 8338 อภิญญา ภะวะภูตา 366 ม.6 ต.ชัยนาท อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000 apinya_ptb@hotmail.com เรียน 1200 edit
59 ก.10070 นิภาภรณ์ ปั้นนุ้ย เลขที่.10 ซ.ลาดพร้าว117 แขวง คลองจั่น เขตบางกะปิ กทม.10240 nan-b21@hotmail.com เรียน 1200 edit
58 - วัชรียา นารีเปน 30 ม.1 ต.ตันหยงโป อ.เมือง จ.สตูล 91000 cheela_30@hotmail.com รอ 1200 edit
56 ก.3451 พิมพ์นารี ทิพย์มนตรี 157/167 เอ็มเอ็นคลินิกกายภาพบำบัด ถ.ปทุมพร ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 pimnarreetip@gmail.com เรียน 0 edit
55 ก11112 สุภาวดี ทาจ๋อย 174 ม. 8 ต.งิ้วงาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 chaichid_01@hotmail.com เรียน 1200 edit
54 ก.9219 นายธวัชชัย ไชยกุล 135 ม.1 ต.แม่สวด อ.สบเมย จ.แม่อ่องสอน 58110 tawat-y-@hotmail.co.th เรียน 1200 edit
53 ก.9222 นายบุญมา โชติสกุลเลิศ 135 ม.1 ต.แม่สวด อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน 58110 chotisakunlerd@gmail.com เรียน 1200 edit
52 ก.10969 นางสาว ชมัยพร สุขสวัสดิ์ 170 ม.7 ต.บ้านลำนาว อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช 80360 chamaiporn0437@gmail.com เรียน 1200 edit
51 9338 นาย จิรกิตติ์ สารอักษร 130/315 หมู่10 ซอย บขส. วัดประดู่ เมืองฯ สุราษฎร์ธานี 84000 noom_st@hotmail.com เรียน 1200 edit
50 ก.9203 อนุชา โสส้มกบ 20/1 ม.7 ต.น้ำร้อน อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000 Anuchasosomkob@hotmail.com เรียน 1200 edit
48 7541 นายณัฐวุฒิ โกสิยาภรณ์ 114 ม.1 ต.มะนังตายอ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000 nkochi.kaze@gmail.com เรียน 1200 edit
47 ก.10966 สุธาวี วงศ์วาลย์ 62 ซอยร่วมใจพัฒนา ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120 sutawee17@gmail.com เรียน 1200 edit
46 ก.11204 ทิพวรรณ ไฟจัตุรัส 199/59 ม.6 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 thipawan.fai@gmail.com เรียน 1200 edit
45 8576 ดาริน โสภณชัยพร 14/107. หมู่9 ซอยยุพาทองนิเวศน์ ต.สำโรงกลาง ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 darin.so@hotmail.com เรียน 1400 edit
44 ก. 2923 นางสาวธิติยา ปุเลชะตัง 700 ม. 8 ต. ไพศาลี อ. ไพศาลี จ. นครสวรรค์ 60220 kk.4010@hotmail.com รอ 1200 edit
43 ก. 9226 นางสาวรัชนก น้อยสกุล 700 ม. 8 ต. ไพศาลี อ. ไพศาลีจ. นครสวรรค์ 60220 ratchanok_nokk@hotmail.com เรียน 1200 edit
42 ก.5602 ช่อผกา แสงหล้า L-1795 201 ม.2 โรงพยาบาลสารภีบวรพัฒนา แผนกกายภาพบำบัด ต.ชมภู อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140 Chorpakad@gmail.com เรียน 900 edit
41 ก.8576 ดาริน โสภณชัยพร 14/107. หมู่9 ซอยยุพาทองนิเวศน์ ต.สำโรงกลาง ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 darin.so@hotmail.com รอ 900 edit
40 ก.8893 นางสาวสุกัญญา ธรรมวาจา บ้านเลขที่ 80 ม.5 บ้านป่าอ้อ ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย minny.nuning@gmail.com เรียน 1400 edit
38 ก.10636 ขวัญฤทัย ยอดระบำ รพ.สต.ทุ่งเตาใหม่ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120 n_isaza_kla1@hotmail.com รอ 900 edit
37 ก.11068 สันดุษิต คำประไพ 164/12 ม.3 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 absilonz@gmail.com เรียน 1200 edit
36 ก. 7513 นางสาวทิวาณี แก้วหินลาย 305 หมู่ 3 แผนกกายภาพบำบัด รพ.โกสัมพีนคร ต.โกสัมพี อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร 62000 tiwanee25@gmail.com เรียน 1200 edit
35 7286 รินรตี มหากิตติคุณ โรงพยาบาลอ่าวลึก 3/1 หมู่7 ต.อ่าวลึกใต้ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 81110 dedar_23@hotmail.com รอ 1200 edit
34 ก.9763 นางสาวมณฑรัตน์ สุขเขียว สำนักงานอัยการจังหวัดสุราษฎร์ธานี อาคารส่วนราชการ ชั้น 1-2 หมู่ 4 ถ.ดอนนก ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 montarat.5985@gmail.com เรียน 1200 edit
33 ก.10654 มุกดาวรรณ โพธิ์ขาว บ้านเลขที่ 28 หอพักบ้านมงคล ตรอกเจ้ากว้าน ตำบลหัวเวียง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000 mukmick_pt26rsu@outlook.com เรียน 1200 edit
32 ก.3401 นายอธิพงศ์ พิมพ์ดี L-2148 บ้านเลขที่ 7 ถ.บ้านท่านคร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 ki-ku-ji-ro@hotmail.com เรียน 0 edit
31 ก.4864 สิริยา วิรุตมวงศ์ L-1741 Oneplus Condo Suandok3 ห้อง 511 24/105 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 ssiriyaa@gmail.com เรียน 900 edit
30 ก.5169 นางสาวรรินธร สัมฤทธิ์ L-1747 167/50 ถนนนเรศวร ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000 rarinthorn_kaew@hotmail.com เรียน 900 edit
29 ก.2813 รัชนู ใจไหม 37,39 ถ.พหลโยธิน. ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ. นครสวรรค์ 60140 ratjai5@gmail.com เรียน 1400 edit
26 ก.3209 น.ส. อิศรา เรืองขจร 150 ม.4 ต.ท่าตลาด อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110 itsara.r13@gmail.com เรียน 1400 edit
25 ก.1091 สมภิยา สมถวิล L-0723 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ fsssys@ku.ac.th เรียน 0 edit
24 ก.5390 รวีวรรณ คลินิกกายภาพบำบัด 3/2 ถ.จิตต์สุวรรณ ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120 lemon14.rst@gmail.com เรียน 900 edit
23 ก.6279 นางสาวนัฐฤณิฎย์ ปัญญศิริพันธุ์ 160 ม.2 ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000 rada_cute@hotmail.com เรียน 1200 edit
22 ก.7554 กนกวรรณ บูรณพัฒนา 83/57 เสนานิคม1 แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กทม. 10230 blithsome_ohh@hotmail.com รอ 900 edit
21 ก.8766 ประภาพรรณ น้าประทานสุข 180/2 ถ. ช้างม่อย ต. ช้างม่อย อ. เมือง จ. เชียงใหม่ 50300 whiterose-may@hotmail.com เรียน 1200 edit
20 6244 กิตติ มียันต์ 22/136 ซอยหมู่บ้านบ่อฝ้าย (ซอยหัวหิน 12) อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110 producer_thong@hotmail.com เรียน 1200 edit
19 6109 เดือนเพ็ญ ปุ๊ดแก้ว 86/1ม.3 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 pudkaew097@gmail.com เรียน 0 edit
18 ก.9987 ชนิกานต์ วัฒนวงศ์วรรณ 3/56 ซ.เชียงคำ 3 ถ.แจ้งวัฒนะ 14 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210 mugka_rone@hotmail.com เรียน 1200 edit
17 ก.5974 น.ส.ณัฏฐา แสนยะบุตร 355/5 ม.10 ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 cassiopei_a@hotmail.com เรียน 1200 edit
16 ก.10317 มนันยา แจ้งประดิษฐ์ - jellybeans.mon@gmail.com เรียน 1200 edit
15 ก.4865 สุภาศิริ แสวงทรัพย์ L-2450 176 ม.5 ต.บ้านกลาง อ.สอง จ.แพร่ 54120 goykaew@gmail.com เรียน 900 edit
14 ก.29 นงเยาว์ กุลพัฒน์ L-0044 559 ม.6 บ้านเกาะธานี ต.บ้านเกาะ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 nongyao1951@hotmail.com เรียน 900 edit
13 ก.5796 ประภัสสร ธนวิรุฬห์กิจ A-0583 67/1 ซอยเพชรเกษม57 หลักสอง บางแค กทม 10160 viroonkit@hotmail.com เรียน 0 edit
12 ก.244 ชมนภัส วุฒิกาญจนธร 70/84 งามวดีเพลสคอนโดฯ ถ.งามวงศ์วาน กทม. 10900 chomnaphas.w@gmail.com เรียน 0 edit
11 ก.307 กรกฎ เห็นแสงวิไล 25/2 ถนนอาทิตย์วงศ์ตำบลในเมืองอำเภอเมือง พิษณุโลก 65000 asphi008@gmail.com เรียน 0 edit
10 ก.8647 นายสรวิชญ์ โภชนาธษร 7/2 อ-เภอเมือง ตำบลตลาดใหญ่ ถนนโกมารภัจจ์ จังหวัดภูเก็ต 83000 warheaven@live.com เรียน 1400 edit
9 ก.5826 นายนิพนธ์ ศรีชะบา 75/1 หมู่9 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210 cononco@gmail.com เรียน 1200 edit
8 ก.8242 ศรายุทธ เสริมศักดาพงศ์ 369 บางบอน 1 ซอย 16 เขต/แขวง บางบอน กรุงเทพ 10150 sarayuthforex@hotmail.com เรียน 1200 edit
7 ก.5894 นางสาววรัญญา พระเทพ 43/1 หมู่ 5 ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 wprathep@gmail.com เรียน 1200 edit
6 ก.4863 ณภัทร สิริโภคธร 163 บางแวก10 แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 Shiawaseofme@hotmail.com เรียน 1200 edit
5 ก.2241 นายสมเกียรติ เหมือนชาติ L-0980 โรงพยาบาลเซนต์เมรี่ แผนกกายภาพบำบัด 307 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 kiatkku@hotmail.co.th เรียน 900 edit
4 ก.9261 พิมพ์ปวีณ์ ศรีโสภา 88/26 สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ ตึกกายภาพบำบัด ม.4 ซอยบำราศนราดูร ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 pimpawee.pt@gmail.com เรียน 1200 edit
3 ก.5034 วราลักษณ์ มีชัย 1220/40 ม.ศุภาลัย วิวล์ รังสิต คลอง2 ถ. เลียบคลองรังสิต ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ. ปทุมธานี 12130 wara_nj@hotmail.com เรียน 1200 edit
2 ก.11611 นายศิรภัทร ภัทรพรเจริญ 109/12 ถ.ภูเก็ต ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต pop_sirapat@hotmail.com เรียน 0 edit
1 ก.11510 ปภาวี วงศ์พายัพไพบูลย์ 5/3 ถ.เทพสงเคราะห์ อ.หาดใหญ่ ต.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 synsinnzz@gmail.com เรียน 1200 edit