ตรวจสอบความถูกต้องชื่อ-ที่อยู่ใบเสร็จ
โอนเงินแล้วคลิกแจ้งชำระเงินพร้อมแนบslip
หากสถานะเป็น "เรียน" แล้วสามารถเข้าเรียนได้ที่นี่ วิชาstartupPT

ลำดับ เลขใบอนุญาต ชื่อ-นามสกุลในใบเสร็จ ที่อยู่ใบเสร็จ email สถานะ ยอดเงิน Option
75 ก.7481 นางสาวกนกกร บริบูรณ์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครพนม 377 ม.8 ต.นาราชควาย อ.เมือง จ.นครพนม 48000 Deary.borriboon@gmail.com รอ 1200 edit
74 ก.7481 นางสาวกนกกร บริบูรณ์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครพนม 377 ม.8 ต.นาราชควาย อ.เมือง จ.นครพนม 48000 Deary.borriboon@gmail.com รอ 600 edit
73 ก.2843 นางสาวอมรรัตน์ เหมทานนท์ 144/152 หมู่1 หมู่บ้านพญาไทวิลเลจ ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ. นนทบุรี 11120 hemthanont.a@gmail.com เรียน 1500 edit
72 ก.3214 นายวินวัฒน์ คงสุข 144/152 หมู่1 หมู่บ้านพญาไทวิลเลจ ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ. นนทบุรี 11120 hemthanont.a@gmail.com เรียน 1500 edit
71 ก.3915 นางสาวอัจฉรา ขาวสำลี 144/152 หมู่ 1หมู่บ้านพญาไทวิลเลจ ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 hemthanont.a@gmail.com เรียน 1500 edit
70 ก.5292 นายจักรกฤษณ์ จันหล้า 144/152 หมู่ 1หมู่บ้านพญาไทวิลเลจ ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 mosmorn@gmail.com เรียน 1500 edit
69 ก.2537 ดุษฎี แซ่เฮ้ง 980/31-32 ซ.วชิรธรรมสาธิต57 ถ.สุขุมวิท101/1 บางจาก พระโขนง กทม 10260 sdussadee@hotmail.com เรียน 1200 edit
68 ก.7637 ธมกร จันทร์สว่าง นางสาวสุวนันท์ จันทร์สว่างหอพัก S.K Home ห้อง 216151/9 ม.7 ซ.มัณฑนา ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 thamakorn0204@gmail.com เรียน 1200 edit
67 9709 น.ส.เจตจารีย์ ปทุมรัตน์ 006 หมู่ 1 ต.มะเกลือเก่า อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170 jetjaree.pt@gmail.com รอ 1200 edit
66 ก.3777 สุจิตราพร สุจริตจันทร์ 18 หมู่บ้านพงษ์ศิริ1 ซอยรังสิต-นครนายก65 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี 12130 Copy309@hotmail.com รอ 1500 edit
65 ก8075 ธีราพร แสนอินทร์ 62/1 หมู่3 ตำบล แม่พุง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ teera.sanin@gmail.com เรียน 1200 edit
64 ก.7760 นางสาว วรรณิศา เชื้อรามัญ นางสาว วรรณิศา เชื้อรามัญเลขที่ใบประกอบ ก.7760เลขที่ปชช 1729900180315ที่อยู่ 211 ม.13 ต.บางตาเถร อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72110โทร 090-1239864Mail : waterorange2123@hotmail.com waterorange2123@hotmail.com เรียน 1200 edit
62 ก.7231 นางสาวจุรีรัตน์ สูบุญ 237 ม.2 ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120087-7936326Sinderstory@hotmail.com sinderstory@hotmail.com เรียน 1200 edit
61 ก.2200 ระพีพัฒน์ พรหมเวค 575/166 ซ.เพชรเกษม 55/2 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160 rapeephat@hotmail.com เรียน 5500 edit
60 797 วิภา นพชาติสถิตย์ L-0367 516/257 มบ.ศุภวรรณ 5 ถ.เพชรเกษม ต.บางแคเหนือ เขตบางแค กทม.10160 wipa2097@gmail.com เรียน 600 edit
59 ก.9421 เจตปรียา จันทรรักษ์ A-0502 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ ชลเวช 104/15 ซอยหน้าวัดต้นสน ถ.อัคนิวาต ต.บางปลาสร้อย อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 yoye_54080104@hotmail.com เรียน 600 edit
58 ก.8512 ชุติมา ตีระพิมลจันทร์ 63/652 หมู่ 7 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 chutima.tera@hotmail.com เรียน 1200 edit
57 ก.3777 สุจิตราพร สุจริตจันทร์ 18 ซอยรังสิต-นครนายก65 ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี 12130 Copy309@hotmail.com รอ 600 edit
56 4475 น.ส. เกษศิริ ศรีนิมิตรอุดม 53 หมู่3 ถนนริมโขง ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 57150 ketsiris@gmail.com เรียน 1200 edit
55 ก.6369 วาสิฎฐี ก. เฮลลิคเซ่น 7/5หมู่2 ต.เขาไม้แก้ว อำเภอ บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 รร.รักบี้ สกูล ไทยแลนด์ kul.wasitthee@gmail.com เรียน 1200 edit
54 ก.11442 ศรีสุดา ชูมี 4/1 ม.9 ต.วิสัยเหนือ อ.เมือง จ.ชุมพร 86100 kwangsrisuda@gmail.com เรียน 1200 edit
53 2992 ณัฏฐิยา สุวรรณมณี L-1825 81 หมู่ 1 ต.ทุ่งตะโคร อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร 86220 amatis811@hotmail.com เรียน 600 edit
52 6368 นพรัตน์ แซ่บาง 316 ม.5 ต.บ้านปิน อ.ลอง จ.แพร่ 54150 t_achan@hotmail.com รอ 600 edit
51 ก.9000 ชุตินันทน์ ติ๋วตระกูล 11 หมู่ 11. เขาขาว ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110 Tewtragul@gmail.com เรียน 1200 edit
50 ก.2872 วิไลลักษณ์ สอดสี 2/546 ลุมพินีวิลล์ อาคารA ซอยรามอินทรา 3 อนุสาวรีย์ บางเขน กทม sai.wilailak@gmail.com เรียน 600 edit
49 ก.9947 นันทนัช กวักหิรัญ 42/585 หมู่บ้านจามจุรี ซ.กิ่งแก้ว41 หมู่14 ถ.กิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 khodearly01@gmail.com เรียน 1200 edit
48 ก.2217 อรุณศรี นิธิภัทรารัตน์ 88/8 ม.3 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320 arunsri_sri@hotmail.com เรียน 1500 edit
47 ก.9409 จริญญา ดีรัตน์ 148/1 ถ.บรมอาสน์ ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 rinyaya1234@gmail.com เรียน 1200 edit
46 ก.7960 วริศรา กลมเกลี้ยง 23 ม.8 โคกปรง วีเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130 Waritsarakzii@gmail.com เรียน 600 edit
46 ก.7960 วริศรา กลมเกลี้ยง 23 ม.8 โคกปรง วีเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130 Waritsarakzii@gmail.com เรียน 1000 edit
45 ก.5241 กมลวรรณ อั๊วเถา 15/164 แฟลตคลองจั่น แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม 10240 ann_mailpt48@yahoo.com เรียน 600 edit
44 ก.715 ทนงศักดิ์ แสนลือชา USA t@USA.com เรียน 1200 edit
43 1000 ชนัญญา โกลด์แซค 22/8 ม.เติมทรัพย์ปาร์คฮิลอ.เมืองระยอง 21000 goldsack.th@gmail.com เรียน 600 edit
42 1000 ชนัญญา โกลด์แซค 10/2 ม.ลมทะเล1บ้านฉาง ระยอง 21130 goldsack.th@gmail.com เรียน 1100 edit
41 4384 รัชนี มูลตรี 142 ม.5 ต.นิคม อ.สิรินธร จ. อุบลราชธานี em_em55@hotmail.com เรียน 1200 edit
40 ก.2877 รักศณารีย์ อึ้งศิริกุล 1201 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 j.ruxsanaree@gmail.com เรียน 1200 edit
39 ก7943 นางสิริวรรณ นนตานอก 49 ม.11 ต.บ้านด่าน อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ 31000 teddybear_299@hotmail.com เรียน 1200 edit
38 ก.11341 เกวรินทร์ จินาวงค์ 340 ม.7 ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่50100 kewarin_j@outlook.co.th เรียน 1200 edit
37 ก.8075 ธีราพร แสนอินทร์ 62/1 หมู่3 ตำบลแม่พุง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ 54160 teera.sanin@gmail.com รอ 600 edit
36 ก.3972 กฤษณา ธีระวาส 165 หมู่ 1 ต.บ้านใหม่ อ.บ้านแพรก จ.พระนครศรีอยุธยา 13240 PT.kj@hotmail.com เรียน 600 edit
35 9943 จักรพันธ์ พิพัฒน์ L-2613 7/3ถนนเทศบาล 5 ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130 bompt2535@gmail.com เรียน 600 edit
34 ก.11417 ศศินันท์ กาญจนกุล 1482/143 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 el-mom@hotmail.com เรียน 600 edit
33 ก.11076 กฤตพร เรืองสุทธา 188/69 หมู่ 10 ซอย 2 หมู่บ้านคุรุสภา ต.สันนาเม็ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210 ruangsutta@gmail.com เรียน 1200 edit
32 ก.3525 จิตวิภา จินานุรักษ์ 119/77 ซ.7 หมู่บ้านเพอร์เฟคเพลส ถ.รัตนาธิเบศก์ ต.ไทรม้า อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 tangkwaka@hotmail.com เรียน 1200 edit
31 11471 นางสาวอภิญญา สมพื้น 23/1 ม.4 ต.ตรตอกนอง อ.ขลุง จ.จันทบุรี 22110 gu_ru_999@outlook.com เรียน 1500 edit
29 ก.2538 ธนิษฐา อินสว่าง 107/35 มหาทรัพย์คอนโด อาคาร 7 ถ.ประเสริฐมนูกิจ แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กทม. 10240 thara007_than@hotmail.com เรียน 1200 edit
28 ก.8449 ทรรศนพร ศรีประสาน 66/120 ซอยบางแวก79 คลองขวาง ภาษีเจริญ กรุงเทพ 10160 beautassa@gmail.com เรียน 1200 edit
25 ก.2925 นายนพดล เนตรนิธิ 443 ม.2 ต.สระแก้ว อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 noppadonnetnithi@gmail.com เรียน 1200 edit
24 ก.10989 ปัญชลิกา มินหะรีสุไรมาน L-2597 22 ซอย เคหะร่มเกล้า 72 แยก 4 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กทม. 10240 punchalika.m@gmail.com เรียน 600 edit
23 ก.1019 ภวยา นามพิมพ์ 55/606 ม.5 มบ.พฤกษ์ลดา ถ.พระองค์เจ้าสาย ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 pawaya.np@hotmail.com เรียน 1200 edit
21 ก.8508 เพ็ญประภา เอี่ยมโสภณ 103/503 ม.1 ต.บางลึก อ.เมือง จ.ชุมพร 86000 d_va_mai@hotmail.com เรียน 1200 edit
20 1643 สุชีรา ธรรมบันดาลสุข 39/184 ซิกเนเจอร์ กัลปพฤกษ์ บางแค กทม 10160 tsucheera@yahoo.com เรียน 1200 edit
19 1060 โชษิตา ประสาทเกษการณ์ L-1072 864/189 อาคารชุด โครงการเดอะนิชไอดี บางแคชั้น 8 ถ. เทอดไท แขวง บางแค เขต บางแค กทม. 10160 chositaqmr@gmail.com เรียน 600 edit
18 ก.5747 ณัฐวรรณ เกรม 299/248 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 nutken7@hotmail.com เรียน 1200 edit
17 ก.11433 นัชชา จันทร์ไพสน L-1443 200/8235 ม. 1 ต. ศรีสุนทร อ. ถลาง จ. ภูเก็ต blue_night1994@hotmail.com เรียน 600 edit
16 ก.5613 จิรวรรณ ตั้งไพฑูรย์ L-2281 271 ม.2 ต.ท่าตะคร้อ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี 76160 jirawanPT@gmail.com เรียน 600 edit
15 ก.10792 ศุภกัญญา รัตนานนท์ 243/1 ซ.C1 ห.สัมมากร ถ.รามคำแหง เขตสะพานสูง แขวงสะพานสูง กทม. 10240 super_bimlemon@hotmail.com เรียน 1200 edit
14 2328 ธนกร ศศะยานันท์ L-1820 35/469 หมู่บ้านอินนิซิโอ หมู่ 1 ถ.เลียบคลองสาม ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 Tanaqon@yahoo.com เรียน 600 edit
13 ก.3966 กรวินท์ แผ้วพลสง 485/25 ถ.จิระ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000 korrawin689@gmail.com เรียน 1200 edit
12 ก.6563 ณัฐชา เธียรเจริญ 11 ซ.พาณิชยการธนบุรี 28 แยก6 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงวัดท่าพระเขตบางกอกใหญ่ กทม. 10600 nuts_chana@hotmail.com เรียน 1200 edit
11 ก.4041 กุลวรางค์ ว่องวิไลรัตน์ 277/2 หมู่7 หมู่บ้านศรีธานี ซอยศรีธานี1 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 kulwarang.w@gmail.com เรียน 1200 edit
8 7253 ยศบดินทร์ ศรีทับทิม 132/296 หมู่5 ห้องพัก 1815 อาคารธารารินทร์เจ้าพระยา ต.บางกระสอ อ.เมือง นนทบุรี 11000 yosbsri@gmail.com เรียน 1500 edit
7 ก.10070 นิภาภรณ์ ปั้นนุ้ย เลขที่ 10 ซ.ลาดพร้าว117 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม 10240 Nan-b21@hotmail.com รอ 1200 edit
6 ก.4946 ภาวินี เสริมชีพ 333/5 Nye By Sansiri ถ.กรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 ddear27@gmail.com เรียน 5500 edit
5 ก.1503 ภคมน พยัคฆกุล 37/15-16 ถ.ธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000 pakamon510017@gmail.com รอ 1200 edit
4 ก.947 วิโรจน์ ทิพย์วิบูลย์ชัย L-0417 89/16 หมู่บ้าน บางกอกบูเลอวาร์ด สาทร-ปิ่นเกล้า ถ.ราชพฤกษ์ ต.มหาสวัสดิ์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 viroj153@yahoo.com เรียน 600 edit
3 3242 โชคฉกาจ ดอนลาดลี 199/14ม.2 ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา. จ.ระยอง21180 Chokchagard524@gmail.com เรียน 1500 edit
1 ก.2072 วศินทร์ บัวศรี L-0988 129/535 หมู่บ้านเพอร์เฟคเพลส ซอย21 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมือง นนทบุรี 11000 wasinohmbuasri@gmail.com เรียน 600 edit