แสดงรายละเอียดสินค้า

การสร้างผู้ประกอบการPT สำหรับสมาชิก(15PCEU) 900.00 บาท เพิ่มลงตะกร้าสินค้า


รายละเอียด : ประกอบด้วย3บทเรียน บทที่1.แนวคิดและคุณลักษณะของผู้ประกอบการ(5หน่วยคะแนน) บทที่2.การสร้างโมเดลธุรกิจ การสื่อสารทางการตลาด และตัวอย่างกรณีศึกษา(5หน่วยคะแนน) บทที่3.การขออนุญาตเปิดคลินิกกายภาพบำบัด(5หน่วยคะแนน)
1130   ครั้ง


Shopping Online Physical Therapy Association of Thailand (P.T.A.T) @ 2018