แสดงรายละเอียดสินค้า

การสร้างผู้ประกอบการคลินิกกายภาพบำบัด 1,200.00 บาท เพิ่มลงตะกร้าสินค้า


รายละเอียด : ประกอบด้วย 3 บท บทที่1.แนวคิดและคุณลักษณะของผู้ประกอบการ บทที่2. การสร้างโมเดลธุรกิจModel Business Cavas และการสื่อสารทางการตลาด Integrated Marketing Communication บทที่3.แแนวทางการเปิดคลินิกกายภาพบำบัด ค่าใช้จ่าย ประกอบด้วยค่าลงทะเบียนชุดวิชา1,200 บาท
946   ครั้ง


shopping online by smeway.com @ 2017