แสดงรายละเอียดสินค้า

ต่ออายุสมาชิก5ปี(Extend Member) 1,500.00 บาท เพิ่มลงตะกร้าสินค้า


รายละเอียด : ต่ออายุสมาชิกสมาคมฯ ได้รับการลดค่าลงทะเบียน สำหรับการประชุมต่าง ๆ ที่จัดโดยสมาคมฯ ได้รับส่วนลดค่าลงทะเบียนในการนำเสนอผลงานทางวิชาการ ที่สมาคมฯเป็นผู้จัด มีสิทธิได้รับประโยชน์ต่างๆที่สมาคมฯจัดให้มีขึ้นเพื่อสมาชิก เช่น สวัสดิการ และการเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษ
238   ครั้ง


Shopping Online ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สภากายภาพบำบัด CPTE.ORG @ 2017