แสดงรายละเอียดสินค้า

การสร้างผู้ประกอบการกายภาพบำบัดสำหรับสมาชิกสมาชิก 15หน่วยคะแนน 900.00 บาท เพิ่มลงตะกร้าสินค้า


รายละเอียด : ประกอบด้วย3บทเรียน บทที่1.แนวคิดและคุณลักษณะของผู้ประกอบการ บทที่2.การสร้างโมเดลธุรกิจ การสื่อสารทางการตลาด และตัวอย่างกรณีศึกษา บทที่3.การขออนุญาตเปิดคลินิกกายภาพบำบัด
1331   ครั้ง


Shopping Online ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สภากายภาพบำบัด CPTE.ORG @ 2017