แสดงรายละเอียดสินค้า

สมัครสมาชิกรายปี(Active Member) 1,100.00 บาท เพิ่มลงตะกร้าสินค้า


รายละเอียด : สมาชิกสมาคมฯ ได้รับการลดค่าลงทะเบียน สำหรับการประชุมต่าง ๆ ที่จัดโดยสมาคมฯ ได้รับส่วนลดค่าลงทะเบียนในการนำเสนอผลงานทางวิชาการ ที่สมาคมฯเป็นผู้จัด มีสิทธิได้รับประโยชน์ต่างๆที่สมาคมฯจัดให้มีขึ้นเพื่อสมาชิก เช่น สวัสดิการ และการเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษ
321   ครั้ง


shopping online by smeway.com @ 2017