วิธีการชำระเงินค่าลงทะเบียนและค่าสมัครสมาชิกฯ


ในกรณีลงทะเบียนและสมัครสมาชิกพร้อมกัน สามารถชำระรวมกันและได้รับสิทธิลดทันทีโอนเงินเข้าบัญชี “ เหรัญญิกสมาคมฯ
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา เทอร์มินอล21
บัญชี เลขที่  407-4-44001-6

พร้อมsave ไฟล์ slip 
วิธีแจ้งชำระเงิน  คลิกที่ Log in ที่เมนูบนด้านขวา
โดยใช้ user name : เลขใบอนุญาต  และ password:เลขบัตรประชาชน 
หากเข้าสู่ระบบไม่ได้ ใช้username = 2222 , password = 2222
จะเข้าสู่ระบบแจ้งชำระออนไลน์ คลิก เมนู แบบแจ้งชำระ
กรอกข้อมูลพร้อมภาพslip 

เมื่อได้รับการลงทะเบียนพร้อมหลักฐานการโอนเงิน
แล้วระบบจะทำการupdate status ครบ