การลงทะเบียนอบรม E-learning CPTE.ORG

 

 
1.เลือกหลักสูตร                2.คลิกรายละเอียดวิชา              3.เลือกลงตะกร้าสินค้า                 4.กดสั่งซื้อ


ชื่อสินค้า การสร้างผู้ประกอบการกายภาพบำบัด 15หน่วยคะแนน ราคา 1,200.00 บาท

รายละเอียด สั่งซื้อชื่อสินค้า การสร้างผู้ประกอบการกายภาพบำบัดสำหรับสมาชิกสมาชิก 15หน่วยคะแนน ราคา 900.00 บาท

รายละเอียด สั่งซื้อชื่อสินค้า ต่ออายุสมาชิก5ปี(Extend Member) ราคา 1,500.00 บาท

รายละเอียด สั่งซื้อชื่อสินค้า สมาชิกตลอดชีพ+การสร้างผู้ประกอบการฟรี! ราคา 5,500.00 บาท

รายละเอียด สั่งซื้อชื่อสินค้า สมาชิกรายปี+การสร้างผู้ประกอบการ ราคา 1,400.00 บาท

รายละเอียด สั่งซื้อ
Shopping Online ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สภากายภาพบำบัด CPTE.ORG @ 2017