โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “
Exercise prescription for patient with NCDs :
The roles of exercise in prevention and control of NCDs

ประกาศ!รายชื่อผู้เข้าอบรมของรพ.ภูมิพล

หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

  • กองเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ.
  • สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย
  วิทยากร

            ๑. ผศ.ดร.จิตานันท์  เหล่าศิริไพศาล
            ๒. ผศ.ดร.สิทธา  พงษ์พิบูลย์
            ๓. ผศ.ดร.นพวรรณ  จารุสุสินธ์
            ๔. อ.ดร.นภัสกร  ชื่นศิริ  ระยะเวลาการจัดประชุม

  วันที่ ๑๗ – ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ (๓ วัน) เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.

สถานที่จัดประชุม

ห้องประชุม ชั้น ๕ อาคารคุ้มเกศ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ.
วิธีการดำเนินการ

การบรรยายและการฝึกปฏิบัติ

Download โครงการและใบปะหน้าโครงการ
 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปี 61-update.pdf
 SKM_654e18022812570.pdf
 SKM_654e18022811080.pdf

ค่าลงทะเบียน
สามารถเบิกจ่ายค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้ตามระเบียบของทางราชการ
เมื่อได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงาน

    (ลงทะเบียน พร้อมสมัครสมาชิกสมาคมฯ รับส่วนลด ๑,๐๐๐ บาททันที!)

ภายหลังลงทะเบียนรับสมัคร กรุณาโอนเงิน ภายใน 1 สัปดาห์
หากเกินกำหนด ขอพิจารณาตัดชื่อออก

แนะนำที่พักบริเวณใกล้เคียง

- หอพัก B8 ROOMS โทร ๐ ๒๙๗๒ ๙๘๐๘, ๐๘ ๓๒๖๒ ๕๕๕๘
- หอพักพหลโยธิน พาร์ค เพลส โทร ๐ ๒๙๔๒ ๗๖๓๐ ต่อ ๑๑๐๑ - ๑๑๐๒
- โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต โทร ๐ ๒๕๖๖ ๑๐๒๐
- โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต (ดอนเมือง) โทร ๐ ๒๙๙๒ ๖๙๙๙


ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่นี่

โปรแกรมลงทะเบียอบรมเชิงปฏิบัติการ
(3 steps online for Register )

 

ผู้สนใจสามารถลงสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทร. 02-534-7920

Email: ​ bhumibol.rehabteam@gmail.com